Aktuality...
logo
logo
logo

Nový projekt
Výstavba Plzeň – Doubravka

Realizace staveb

Firma IDLER s.r.o. se kromě developerské činnosti zabývá i těmito realizacemi staveb:

Vodohospodářské stavby

V odvětví vodohospodářských staveb společnost realizuje výstavbu kanalizačních a vodovodních řadů včetně přípojek, dle požadavků investorů, s maximálním důrazem na dodržení stanovených technologických postupů.

Foto:

Pozemní stavby

Spokojenost zákazníka je pro společnost vždy na prvním místě. Za poměrně krátkou dobu 6-ti let, jsme realizovali několik významných staveb. Jedná se zejména o výstavbu areálů rodinných domů, samostatně stojících rodinných domů, provozních hal a různých rekonstrukcí objektů občanské vybavenosti. V současné době se naše společnost zabývá zdokonalením technologie výstavby energeticky úsporných domů různých stupňů za velmi přijatelné ceny pro konečné zákazníky.

Foto:

Dopravní stavby

V této oblasti naše společnost realizuje výstavbu, rekonstrukce a opravy nejrůznějších chodníků či parkovacích ploch, provádíme rozličné terénní úpravy, opěrné zdi a zajištění vegetace. Pro realizaci těchto zakázek jsou ve společnosti vyčleněni kompletní odborníci zabývající se různými technologickými postupy dodávek a montáží, k zajištění veškerých náročných požadavků veřejných i soukromých subjektů. Tito specializovaní odborníci mají bohatou praxi a mnohaleté zkušenosti s realizací nejrůznějších staveb dopravního charakteru.

Foto:

Významné realizované stavby


2016


Fakultní nemocnice Plzeň
 • stavební úpravy 7.NP – 1.Interní klinika, lůžková část C (Lochotín)
 • stavební opravy koupelny, pavilon č.10, 4.NP, Neurochirurgie, lůžková část A (Lochotín)
 • stavební opravy čekárny – pavilon č. 22, (Bory)
Statutární město Plzeň, SVS
 • opravy odvodnění žlaby
 • opravy odvodnění dreny
STROMKY H+T s.r.o.
 • stavební úpravy vjezdu vč. asfaltování
 • úpravy dvora vč. kanalizace a vodovodu v areálu firmy
Statutární město Plzeň, zastoupené OZ Sylván
 • kompletní stavební úpravy 7 bytových jednotek

2015


Obec Zruč-Senec
 • výstavba veřejného osvětlení v obytné zóně Zruč, Stříbrná
 • výstavba kanalizace a vodovodu v lokalitě Stříbrná ul.
M.A.T.Group s.r.o., Na Roudné 176, Plzeň
 • demolice objektů v areálu Na Roudné, Plzeň
Statutární město Plzeň, SVS
 • oprava chodníku – Na Dlouhých 82, Plzeň
Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
 • demolice původního objektu oddělení rehabilitace – pavilon č.29
ELIOD servis s.r.o.
 • oprava obvodové zdi areálu Jateční ul., Plzeň
 • rekonstrukce soc.zařízení pro zaměstnance v areálu firmy, Vřesová ul., Zruč-Senec

2014


Plzeňská tenisová s.r.o.
 • oprava šaten a sprch v tenisovém areálu Slavie Plzeň - Bory
M.A.T.Group s.r.o.
 • opravy šaten a sociálního zařízení v areálu firmy Na Roudné, Plzeň
BAGS s.r.o.
 • demontáž obchodní jednotky v OC Olympie Plzeň
AGRO ENERGY CZ s.r.o.
 • oprava betonových podlah v budově fermentace
 • vyzdění štítových zdí ve skladových prostorách firmy

2013


Statutární město Plzeň, SVS
 • výspravy výtluků komunikací na území města Plzně
 • opravy hydroizolace tělesa kolektoru v úseku Hodonínská ul., Plzeň
M.A.T.Group s.r.o.
 • oprava hydroizolace spodní části objektu a úprava asfaltových povrchů v areálu firmy Na Roudné, Plzeň
 • rekonstrukce 5-ti bytových jednotek Na Roudné, Plzeň

2012


Obytná zóna Osek u Rokycan
 • výstavba inženýrských sítí – I. a II. Etapa
Statutární město Plzeň, ÚMO Plzeň 2
 • výstavba pěších stezek – Božkovský ostrov

2011


ELIOD servis s.r.o. - Kompostárna Chotíkov
 • zemní práce
 • sanace a zpevnění ploch
 • stavební práce
 • zavlažovací vodovod
 • el. přípojka
M.A.T.Group s.r.o.
 • kompletní rekonstrukce památkově chráněného objektu Lochotínská 24, Plzeň
 • oprava 4 bytových jednotek Na Roudné 176, Plzeň

2010


Statutární město Plzeň
 • realizace sportovního hřiště v areálu 78.MŠ, ul.Sokolská
Plavecký areál Slávia VŠ Plzeň
 • oprava ochozu dětského bazénu
M.A.T.Group s.r.o. - prodejna Železářství – domácí potřeby, Lochotínská ul., Plzeň
 • parkoviště
 • manipulační plocha u skladu prodejny
 • schodiště
 • fasáda stávajícího objektu
 • oprava kanalizační, vodovodní a plynové přípojky